Unapredite vašu karijeru u DTC-u

Ako imate bilo koju od ovih sposobnosti, možete se prijaviti za jednu od naših otvorenih pozicija

Zaduženja:

 • Rad na razvoju novih rešenja za klijente u zemlji i inostranstvu
 • Obrada zahteva klijenata i dizajn rešenja u saradnji sa softver arhitektom
 • Razvoj rešenja i transfer znanja timu developera
 • Samousavršavanje

Potrebne kvalifikacije:

 • Iskustvo u razvoju novih i odrzavanju postojecih aplikativnih rešenja
 • +5 godina iskustva sa .NET ekosistemom i C# jezikom
 • Iskustvo u radu sa bar jednim RDBMS, SQL jezikom i bar jednim ORM rešenjem
 • Iskustvo sa REST API/WCF/SOAP-WS
 • Osnovno poznavanje HTML, JavaScript
 • Znanje engleskog jezika

Prednost je iskustvo u radu sa:

 • Rešenjima baziranim na mikroservisima
 • .NET core

Zaposlenima nudimo:

 • Zaposlenje na neodredjeno vreme
 • Odlične radne uslove i okruženje
 • Fleksibilno radno vreme
 • Mogucnost napredovanja

Zadaci:

 • Rad na razvoju novih aplikativnih rešenja

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum 4 godine iskustva sa Java EE
 • Iskustvo u Agilnom razvoju softvera
 • Veoma dobro poznavanje Java EE tehnologija (EJB 3, Hibernate/JPA, Primefaces, JSP)
 • Poznavanje Web servisa (SOAP, Rest)
 • Iskustvo u radu sa bazama podataka
 • Iskustvo u radu sa ESB rešenjima
 • Iskustvo i poznavanje OO dizajna, principa i pattern-a
 • Iskustvo u radu sa Tomcat ili JBoss AS
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Zadaci:

 • Formiranje automatskih testova prema postojećim test scenarijima
 • Održavanje postojećih automatskih test scenarija u skladu sa izvršenim izmenama aplikativnih rešenja
 • Postavljanje test okruženja i izvršavanje automatskih testova
 • Analiza rezultata, beleženje i praćenje defekata korišćenjem alata za evidenciju problema
 • Saradnja sa razvojnim timovima u cilju rešavanja uočenih problema u radu testiranih aplikacija
 • Dokumentovanje i izveštavanje o izvršenim aktivnostima i rezultatima

Potrebne kvalifikacije:

 • Viša/visoka stručna sprema
 • Najmanje 1 godina iskustva u automatskom testiranju desktop, web i mobilnih aplikativnih rešenja (Windows, Android, iOS, WindowsPhone)
 • Iskustvo i aktivno znanje u sledećim softverskim alatima za automatsko testiranje : Selenium (C# & Java), SpecFlow, Nunit, Ruby (Calabash & Cucumber), jMeter
 • Iskustvo u radu sa alatom za unos i praćenje bugova
 • Iskustvo u radu sa alatom za formiranje i izvršavanje test scenarija
 • Jasno i precizno predstavljanje problema
 • Znanje engleskog jezika