Imamo nekoliko timova koji rade na novim fukcionalnostima za softverska rešenja razvijena od strane DTC-a kao i poboljšavanju aplikacija klijenata koje su razvijene od strane drugih IT kompanija. Ova usluga uključuje razvoj koristeći različite alate i tehnologije kao što su ASP.net, C#.net, PHP, Delphi, T-SQL.

Naš rad na održavanju aplikativnih rešenja obuhvata raznovrsne poslovne procese uključujući bankarstvo, farmaciju, finansije.

 • Poslovi i procesi: CRM rešenja i rešenja za poslovne procese (baze podataka klijenata, helpdesk, upravljanje nalozima i plaćanja).
 • Bankarstvo: Krediti, plaćanja u zemlji, međunarodni platni promet, sistem za upravljanje karticama, m-banking, web krediti.
 • Farmacija: Serializacija lekova u skladu sa zakonskom regulativom.

Alati i Tehnologije
 • Zend 1.12 framework, Legacy framework, custom PHP frameworks.
 • jQuery, Bootstrap and custom CSS libraries used for implementation of responsive UI.
 • Several Javascript libraries on the client side: jQuery, Underscore, custom scripts.
 • The continuous integration and version control using Jenkins and Git.
 • C#, TFS 2010
 • MS SQL
 • Reporting Services
 • WebServices (SOAP, WCF)
 • ASP.Net
 • MVC framework
 • MS SQL, Oracle, PostgreSQL