Steknite praktično znanje iz manuelnog testiranja različitih softvera na našem kursu

Quality Assurance Software Testing - Kurs za QA Testere

Datum početka
Jun/Septembar 2024.

Beogradskog bataljona 4, Beograd

Dinamika predavanja se dogovara sa polaznicima

O KURSU

Cilj ovog kursa je da vam pruži prevashodno praktično a zatim i teorijsko znanje o manuelnom testiranju i osposobi vas u potpunosti za sve aktivnosti koje manuelni tester svakodnevno izvodi. Kurs će se održavati u DTC prostorijama u Beogradu. Na ovom kursu ćete naučiti kako se planira, priprema, izvodi manuelno testiranje i izveštava o dobijenim rezultatima testiranja kroz sledeće teme:

  Uvod u testiranje

 • Zašto je testiranje potrebno i zašto nastaju greške
 • Osnove testiranja (Quality Assurance, Quality Control, Testing)
 • Metodologija testiranja
 • Tehnike, nivoi i tipovi testiranja

  Praktičan rad

 • Planiranje i osmišljavanje testiranja
 • Pisanje testova (Test Cases) i prijava defekata (BUGs)
 • Rad u alatima za pisanje Test Cases
 • Rad u alatima za prijavu BUGs
 • Uvod u automatizaciju

Na kraju kursa svi polaznici će polagati završni test kako bi se ocenilo stečeno znanje i kako bi se sami uverili koliko su napredovali za vreme kursa. Polaznicima koji uspešno polože test će biti uručena potvrda o završenoj obuci za manuelno testiranje koji će moći da koriste pri potencijalnim apliciranjima za radnu poziciju manuelnog testera. Takođe, sa kandidatima koji se posebno istaknu i pokažu svoje znanje i veštine tokom samih predavanja postoji mogućnost ostvarivanja dalje saradnje i zaposlenja u našoj kompaniji.

[Saznajte više o DTC]
[Saznajte više o DTC Testiranju Softvera]

Kurs QA tester

ZAŠTO DTC?

DTC ima veliko praktično iskustvo na različitim test projektima. Već 8 godina uspešno sarađujemo sa našim Partnerima na polju svih vrsta testiranja. DTC test tim je učestvovao ili još učestvuje na više od 50 test projekata, sa ukupno više od 50.000 planiranih i izvršenih testnih scenarija. Obuku drže Test Team Leaderi koji su vodili DTC timove na ovim projektima. Prenos našeg praktičnog iskustva je upravo i baza naše obuke, teorija vezana za manuelno testiranje će biti u drugom planu. Naučićete da testirate a onda će vam i teorija biti potpuno jasna!

I to je upravo ono što nas razlikuje od ostalih: činjenica da nesebično delimo polaznicima naša praktična iskustva kako bi polaznici prvo videli da li je posao testera nešto čime bi voleli da se profesionalno bave, a zatim i da ih to naučimo.

[Saznajte više o DTC Testing projektima]
[Saznajte više o DTC Partnerima]

Kurs QA Tester

Naš kurs pruža:

 • Priliku da steknete praktično znanje o manuelnom testiranju
 • Mogućnost da kroz rad upoznate najpoznatije softverske alate koji se koriste za svrhe manuelnog testiranja

Naši predavači su:

 • Test Team Leaderi iz DTC
 • U prilici da svakodnevno vode test Projekte i rešavaju izazove koji oni donose
 • Stekli godine iskustva u radu u specifičnim Projektima na polju manuelnog testiranja
 • Spremni da odgovore na sva pitanja pružajući primere iz realne prakse i sopstvenog iskustva
Kurs QA tester

ZA KOGA JE OVAJ KURS

Kurs „Quality Assurance Software Testing - Osnove testiranja” je namenjen onima koji hoće da ostvare svoju profesionalnu karijeru u IT vodama, bilo da su na početku svoje karijere ili hoće da promene dosadašnju

Proces prijavljivanja
i cena kursa

Kako biste se prijavili na kurs, potrebno je da popunite formu prijave. Naše kolege će vam se ubrzo javiti sa daljim instrukcijama

Cena kursa: 440 EUR za rane prijave.
Regularna cena 500 EUR

Mogućnost plaćanja u 2 rate.

A šta naši polaznici kažu o Kursu za QA testera

Ovaj kurs je investicija u:

 • Praktično znanje o manuelnom testiranju
 • Znanje i veštine koje ćete moći da unovčite
 • Priliku da učite od iskusnih stručnjaka sa velikim praktičnim znanjem u testiranju
 • Priliku da usmerite poslovnu karijeru u IT

Datum početka
Jun/Septembar 2024.

Beogradskog bataljona 4, Beograd

Dinamika predavanja se dogovara sa polaznicima