01

CureSync

saznajte više

CureSync je rešenje za serijalizaciju numerisanja lekova u farmaceutskoj proizvodnji na globalnom nivou i sprečavanje nezakonitog protoka falsifikovanja i prodaje lekova.

saznajte više

CureSync je rešenje za serijalizaciju numerisanja lekova u farmaceutskoj proizvodnji na globalnom nivou i sprečavanje nezakonitog protoka falsifikovanja i prodaje lekova.

Glavna funkcija softvera je sprečavanje nezakonitih tokova falsifikovanja i prodaje lekova. Razvojne aktivnosti su u potpunosti realizovane u skladu sa krajnje restriktivnim farmaceutskim standardima - GAMP5.

Ukoliko posmatramo van zahtevnih okvira farmaceutskih standarda, rešenje može zadovoljiti zahtevne potrebe u bilo kojoj industriji koja teži boljoj usluzi ka potrošačima, boljoj logistici ili većoj ukupnoj sigurnosti proizvoda. Ključne karakteristike projekta su:

 • Generisanje i upravljanje slučajnim brojem
 • Razmena serijskih brojeva sa spoljnim stranama (CMO, MAH)
 • Upravljanje praćenjem i tragovima uređaja za proizvodnu liniju potrebnih za uspešno štampanje, verifikaciju i agregaciju proizvoda
 • Upravljanje portfoliom proizvoda obuhvaćenim regulatornim zahtevima
 • Konfiguracija zasnovana na određenoj klijentskoj organizaciji
 • Autentikacija i autorizacija korišćenjem naprednog modela korisnika/roka/aktivnosti
 • Detaljna evidencija zapisa i upravljanje korisničkim pristupom za sve sistemske akcije zasnovane na korisničkoj ulozi i pravima
 • Izmene pregleda i validacije, konfiguriraju se procesi za validaciju svake promene koje su aktivne u sistemu

Tehnologije

 • CureSync rešenje je razvijeno korišćenjem najnovijih Java EE standarda: Hibernate ORM, EJB 3, Primefaces.
 • jQuery i Bootstrap CSS biblioteke su korišćene za implementaciju odgovarajućeg korisničkog interfejsa.
 • Kontinuirana integracija i kontrola verzija implementirani su pomoću Jenkins, Maven, Git i Ant.
 • Aplikacija je hostovana na WildFly aplikativnom serveru i PostgreSQL bazi podataka, ali može biti hostovana na većini standardnih aplikativnih i database servera.
 • Sistemska integracija i proces upravljanja implementirani se korišćenjem Apache Camel i JBPM.
 • MVC model je implementiran pomoću Hibernate ORM za sloj pristupa podacima i EJB 3 za dependency injection.
 • SOAP, REST i Java RMI protokoli se koriste za komunikaciju sa eksternim sistemima, kao što su SAP, EPCIS i druge CureSync instance. Pošto se Apache Camel koristi kao middleware, ova aplikacija se lako može integrisati koristeći bilo koji standardni protokol.
 • Procesi su orkestrirani korišćenjem JBPM.
02

3XP Manage

saznajte više

3XP Manage je interfejs koji se integriše sa Cisco Finesse i daje nazad potpunu kontrolu tim liderima i contact centre supervizorima. Manage ima sledeće funkcionalnosti: otpremanje i izmene WAV fajlova kroz skriptove, izmene početka i kraja vremena kao i aktiviranje i deaktiviranje IVR opcija i još mnogo toga.

saznajte više

3XP Manage je interfejs koji se integriše sa Cisco Finesse i daje nazad potpunu kontrolu tim liderima i contact centre supervizorima. Manage ima sledeće funkcionalnosti: otpremanje i izmene WAV fajlova kroz skriptove, izmene početka i kraja vremena kao i aktiviranje i deaktiviranje IVR opcija i još mnogo toga.

3XP Manage obezbeđuje intefejs za upravljanje različitim vrstama varijabli koje koristi Cisco Finesse Collaborative Customer Care rešenje.

Sastoji se od administrativnog dela u kome se upravlja korisnicima, ulogama, stranicama, zemljama, varijablama, UCC dokumentima i korisničkog segmenta gde ostali korisnici mogu da menjaju vrednosti varijabli i drugih postavki.

3XP manage se koristi za upravljanje različitim tipovima varijabli za Cisco Unified Contact Center (UCC). Ono što je bitno jeste da se ovo rešenje može licencirati za UCCX (Express), UCCE (Enterprise) ili oba. UCCX obezbeđuje funkcionalnosti za upravljanje Express varijablama i slanje dokumenata ka Cisco Unified CCX korišćenjem Rest API. UCCE obezbeđuje funkcionalnosti za upravljanje Enterprise varijablama i slanje dokumenata ka Network host odredištu korišćenjem SMB.

3XP Manage meni sadrži sledeće segmente: Users, User Action Log, Roles, Countries, Pages, Hosts, Documents, Documents History, Audit Variables, Audit Documents, Customer Pages, AXL API Tool and License.

Tehnologije

 • Java 8, Spring, Hibernate, Primefaces, SSHJ, JCIFS, Apache POI, Apache Tomcat 8.
 • 3XP Manage aplikacija je razvijena korišćenjem Java EE open source tehnologije i može biti postavljena na većini standardnih aplikativnih i database servera.
 • MVC model je implementiran pomoću Spring framework-a.
 • Responsive UI je implementiran pomoću Primefaces.
03

3XP Audit

saznajte više

Aplikacija 3XP Audit je platforma za kontinuitet poslovanja koja korisnicima omogućava snimanje trenutne konfiguracije i automatsko eksportovanje u funkcionalni dokument u XLS, Word ili PDF formatu. Takođe, 3XP Audit aplikacija vrlo jednostavno pruža opciju upoređivanja i pronalaženja svih izmena u CUCM ili UCCE okruženju.

saznajte više

Aplikacija 3XP Audit je platforma za kontinuitet poslovanja koja korisnicima omogućava snimanje trenutne konfiguracije i automatsko eksportovanje u funkcionalni dokument u XLS, Word ili PDF formatu. Takođe, 3XP Audit aplikacija vrlo jednostavno pruža opciju upoređivanja i pronalaženja svih izmena u CUCM ili UCCE okruženju.

Audit aplikacija pruža funkcije za proveru različitih delova Cisco Unified Contact Centre-a (UCC), koje su obeležene kao tipovi aplikacija. Revizija aplikacija realizovana je na različite načine u zavisnosti od dela sistema. Za Express bazu podataka koriste se SQL upiti za generisanje snimaka. Za uređaje (hostovi u Audit aplikaciji) koriste se SSH komande dodeljene hostu za dobijanje stanja snimaka. Takođe, aplikacija podržava automatsko izvršavanje snimanja i pingovanje hosta kako bi se proverila dostupnost.

Audit aplikacija sastoji se od dela za administraciju gde se može upravljati korisnicima, ulogama, komandama, upozorenjima, importom hostova, podešavanjima i klijentskog dela gde korisnici mogu da upravljaju hostovima i SQL upitima za različite tipove aplikacija.

Sadržaj Audit menija:

 • Applications
 • Applications
 • 3XP Manage
 • CUCM
 • Data Centar
 • Routers
 • Switches
 • UCCE SQL
 • UCCE
 • Dumplog
 • Termination Graph
 • PG Status
 • UCCE API
  • Skill Group API
  • Agent API
  • Dialed Number API
 • Routers
 • Switches
 • UCCE SQL
 • Admin
 • Users
 • User Action Log
 • Roles
 • Commands
 • Alerts
 • Host Snapshot Alert
 • Mail Messages
 • Host Import
 • Settings
 • License

Tehnologije

 • Java 8, Spring, Hibernate, Primefaces, SSHJ, Apache POI, Apache Tomcat 8.
 • Aplikacija je razvijena korišćenjem Java EE open-source tehnologije i može biti hostovana na većini standardnih aplikativnih i database servera.
 • MVC model je implementiran pomoću Spring framework-a.
 • Responsive UI je implementiran pomoću Primefaces.
04

3XP Live

saznajte više

3XP Live se koristi u call centrima za rukovanje tiketima, čuvanje tiketa i javljanje na tikete klijenata i interakciju sa klijentima. Korišćenjem 3XP Live Admin, supervizori mogu kreirati nove agente, dodeljivati grupe veština, dodavati kompanije, kreirati izveštaje o istoriji poziva itd.

saznajte više

3XP Live se koristi u call centrima za rukovanje tiketima, čuvanje tiketa i javljanje na tikete klijenata i interakciju sa klijentima. Korišćenjem 3XP Live Admin, supervizori mogu kreirati nove agente, dodeljivati grupe veština, dodavati kompanije, kreirati izveštaje o istoriji poziva itd.

3XP Live aplikacija obezbeđuje dodatne funkcionalnosti Cisco Finesse Collaborative Customer Care rešenju.

Ovo rešenje se sastoji od front-end aplikacije (3XP Live Call) za agente call centra i back-end aplikacije (3XP Live Admin) za administraciju. 3XP Live Call se može lako integrisati sa Cisco Finesse dok 3XP Live Admin mogu koristiti supervizori za administriranje i izveštavanje.

3XP Live Call sadrži nekoliko segmenata; Poziv, Istorija, Prijemno sanduče, Dopuna/Kreiranje kartice i Kompanije.

3XP Live Admin sadrži tri glavna dela: Kartice, Kompanija i Agent. U okviru menija Kompanija postoje sledeće celine: Kompanije, Kontakti i Oblasti. Agent celina se sastoji od Agenti, Uloge, Grupe veština i Istorija. Korisnici moraju biti ulogovani da bi koristili Agent deo. Kartice i Kompanije su javni segmenti aplikacije.

Tehnologije

 • Java 8, Spring MVC, Hibernate, Primefaces, Apache POI, Apache Tomcat 8.
 • Ova aplikacija je razvijena pomoću Java EE open source tehnologije i može biti postavljena na većini standardnih aplikativnih i database servera.
 • MVC model je implementiran pomoću Spring framework-a.
 • Responsive UI je implementiran pomoću Thymeleaf, Bootstrap CSS and jQuery.
05

PayPerLess

saznajte više

PayPerLess je deo sistema napravljenog za srpsku platnu instituciju u cilju jednostavnog plaćanja računa i korišćenja elektronskog novca (e-novca) u Srbiji.

saznajte više

PayPerLess je deo sistema napravljenog za srpsku platnu instituciju u cilju jednostavnog plaćanja računa i korišćenja elektronskog novca (e-novca) u Srbiji.

Pored osnovnih funkcija plaćanja računa, prodaje i otkupa e-novca, nakon prijave u system, PayPerLess se može koristiti za izradu različitih vrsta izveštaja.

Plaćanje računa može se izvršiti samo na unapred definisanim računima koji se preuzimaju nakon prijave i čuvaju na lokalnoj radnoj stanici. Takođe, aplikacija koristi barkod čitač kako bi se ubrzao proces plaćanja, podržava plaćanje u gotovini i karticom kao i više plaćanja u jednoj transakciji. Na kraju procesa, štampa se i potvrda o uplati.

Za prodaju e-novca bira se iznos e-novca i način plaćanja. Potvrda o elektronskom novcu sadrži PIN i iznos e-novca koji se koristi za plaćanje putem Interneta ili isplatu e-novca.

Sve dnevne transakcije mogu se videti u delu za izveštavanje. Operater može videti dnevna plaćanja računa, isplate elektronskog novca i listu isplata e-novca. Takođe, može se izvršiti štampanje prihoda od plaćanja poslednjim transakcijama ili dnevnog izveštaja o gotovinskim i/ili transakcijama karticama.

Neke funkcionalnosti aplikacije mogu biti onemogućene za neke korisnike i ti podaci se automatski prenose nakon prijavljivanja.

Tehnologije

 • Java Swing, REST, XML, JSON.
 • PayPerLess je Java desktop aplikacija integrisana sa centralnom aplikacijom za plaćanje pomoću REST arhitekture automatizovanim procesima za obaveštavanje kupaca i vlasnika proizvoda.
 • Informacije o korisničkim aktivnostima i eventualnim problemima se čuvaju u Java logging framework-u.