01

Manuelno Testiranje

saznajte više

Možemo se uključiti u potpuno različite projekte manuelnog testiranja i to kroz aktivnosti planiranja testiranja, statičkog testa aplikativnog zahteva, razvoj funkcionalnih/integracijskih test scenarija, izvršavanja testiranja i izveštavanje.

saznajte više

Desktop, Web i Mobilne aplikacije
Manuelno testiranje svih vrsta aplikacija za preko 30 klijenata

 • (2018-ongoing): Veliki Projekti spajanja Banaka ili izmene Bank Core
  Izmene Bank Core: Erste Banka, Banca Intesa
  Spajanje Banaka: Vojvodjanska – OTP – Societe Generale, Sparkasse i Ohridska Banka (Severna Makedonija)
 • (2014-ongoing): Testiranje online Banking rešenja za 7 Banaka
  Telenor Banka, Banca Intesa, Halk Banka, NLB Banka, MTS Banka, OTP Banka, ERSTE Banka
 • (2014-ongoing): Inhouse Testiranje za nekoliko velikih kompanija
  Asseco SEE, VIBE, Finiti, NF Innova, Dana (Indonesia)

Aktivnosti: Naš testni tim bio je uključen u različite faze i aktivnosti za ove projekte. Izvršili smo planiranje testiranja, statički test zahteva, razvoj funkcionalnih/integracijskih testova, testiranje i izveštavanje.

Isporučeno: Više od 40.000 testnih scenarija namenjenih za manuelno funkcionalno testiranje su formirani, izvršeni u ciklusima, a izveštaji o izvršenim testiranjima su isporučeni klijentima.

Alati i Tehnologije: Microsoft Test Manager, Microsoft SQL

02

Automatizacija Testiranja

saznajte više

Automatizacija testiranja više različitih desktop, web i mobilnih aplikacija. Više od 4.000 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 52.000 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

saznajte više

Automatizacija Web aplikacija - više projekata

 • (2020-ongoing): Raiffeisen Banka (Srbija i Albanija)
 • (2021-ongoing): A1 Srbija
 • (2017-2018): VIBE Network
 • (2017-ongoing): die Mobiliar (Švajcarska)
 • (2014-2017): Telenor Banka Srbija

Aktivnosti: Automatizacija testiranja web aplikacija.

Isporučeno: Više od 3.000 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 40.000 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

Alati i Tehnologije: Java and C#, Selenium, SpecFlow, NUnit and JUnit

Automatizacija Desktop aplikacija - više projekata

 • (2021): Sparkasse Banka (Severna Makedonija)
 • (2016-ongoing): Banca Intesa
 • (2017): Asseco-See, Macedonia
 • (2015-2017): Asseco-See, Srbija
 • (2015): DELTA Holding

Aktivnosti: Automatizacija testiranja višestrukih desktop aplikacija.

Isporučeno: Više od 1.000 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 12.000 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

Alati i Tehnologije: Test Complete i MicroFocus UFT

Automatizacija Mobilnih aplikacija

 • (2021): A1 Srbija
 • (2020-2021): Raiffeisen Srbija
 • (2019-2020): Bond
 • (2014-2017): Telenor Banka Srbija

Aktivnosti: Automatizacija Android i iOS mobilnih aplikacija

Isporučeno: Više od 600 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 1.400 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

Alati i Tehnologije: Java, Appium, Cucumber

Test Automatizacija API slojeva i Web Servisa

 • (2018-2019): Banca Intesa
 • (2016): NLB Banka

Aktivnosti: Automatizacija testiranja više raličitih API slojeva i Web Servisa

Isporučeno: Više od 400 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 5.200 različitih varijacija podataka) za testiranje API slojeva i SOAP i REST Web Servisa.

Alati i Tehnologije: Java, jMeter, JavaScript, PostMan

03

Testiranje Performansi

saznajte više

Više od 1000 performans testnih scenarija izvršenih u više od 100 testnih ciklusa.

saznajte više
 • (2021): SBM&OB Bank
 • (2021): VOBAN online banking
 • (2021): A1 mobile
 • (2020): Parsek
 • (2019): Banca Intesa
 • (2018): OTP Banka
 • (2018): Swiss (CRM)
 • (2018): Tamedia AG
 • (2018): Societe Generale Banka
 • (2017-ongoing): NLB Banka
 • (2014-2016): Telenor Banka Srbija
 • (2017): Zilker Technology
 • (2016): Generali Insurance

Aktivnosti: Testiranje performansi više web i mobilnih aplikacija.

Isporučeno: Više od 1000 performans testnih scenarija izvršenih u više od 100 testnih ciklusa. Izveštaji sa tumačenjem dobijenih rezultata i preporukama za unapređenje performansi.

Alati i Tehnologije: jMeter, JavaScript, PostMan

04

Test Tim Outsourcing

saznajte više

Kompletan outsource više testnih timova od 1 do 5 zaposlenih.

saznajte više

Outsourcing Test Servis

 • (2021-ongoing): Finiti
 • (2016-ongoing): New Frontier Innova
 • (2014-2018): Asseco-See
 • (2016-2018): VIBE Networks
 • (2017): SAGA

Aktivnosti: Kompletan outsource testnih timova od 1 do 5 zaposlenih.

05

Test Tim Treninzi

saznajte više

Obuka za profesionalno testiranje.

saznajte više

Obuka: Manuelno Testiranje - Osnovne i Napredne Tehnike, Isporuke i Izveštavanje

 • (2021-ongoing): Ananas
 • (2020): Asseco-SEE
 • (2019): Banca Intesa
 • (2018): OTP Bank
 • (2018): Procredit Bank
 • (2016): DELTA Holding
 • (2016): Generali Insurance
 • (2019-ongoing): Kurs za manuelno testiranje

Aktivnosti: Obuka klijentskih testnih timova za izvršavanje profesionalnog testiranja

Isporučeno: Dokumentacija i formati koji se mogu koristiti za statičko testiranje, definisanje testnih scenarija, izveštaje o defektu, master test plan i dr.

Obuka: Automatizacija testova

 • (2021-ongoing): Ananas
 • (2021): Raiffeisen Srbija
 • (2016): Banca Intesa

Aktivnosti: Obuka klijentskog test tima za test automatizacije web, mobile I desktop aplikacija.

Isporučeno: Test Project, JavaScript Framework.

Obuka: Ispitivanje performansi

 • (2017): Banca Intesa

Aktivnosti: Obuka klijentskog test tima za testiranje performansi - jMeter alat.

Isporučeno: Testni Projekat, šablon performansa izveštaja.