01

Manuelno Testiranje

saznajte više

Možemo se uključiti u potpuno različite projekte manuelnog testiranja i to kroz aktivnosti planiranja testiranja, statičkog testa aplikativnog zahteva, razvoj funkcionalnih/integracijskih test scenarija, izvršavanja testiranja i izveštavanje.

saznajte više

Web i Mobilno Bankarstvo
Manuelno testiranje za 5 najvećih domaćih banaka

 • (2018-ongoing): mtsBank – Srbija
 • (2018-ongoing): Societe Generale Bank – Srbija
 • (2017-ongoing): NLB Bank – Srbija
 • (2017): EuroBank a.d Beograd
 • (2014-2016): Telenor Banka – Srbija

Aktivnosti: Naš testni tim bio je uključen u različite faze i aktivnosti za ove projekte. Izvršili smo planiranje testiranja, statički test zahteva, razvoj funkcionalnih/integracijskih testova, testiranje i izveštavanje.

Isporučeno: Više od 5.000 testnih scenarija namenjenih za manuelno funkcionalno testiranje su formirani, izvršeni u ciklusima, a izveštaji o izvršenim testiranjima su isporučeni klijentima.

Alati i Tehnologije: Microsoft Test Manager, Microsoft SQL

Testiranje bankarskih ‘CORE’ aplikacija
Testiranje internog i eksternog razvoja za NLB Banku

 • (2017-ongoing): NLB Bank – Srbija

Aktivnosti: Manuelno testiranje novih funkcionalnosti za aplikacije Retail, Loans and Card Management.

Isporučeno: Više od 600 testnih scenarija namenjenih za manuelno funkcionalno testiranje su formirani, izvršeni u ciklusima, a izveštaji o izvršenim testiranjima su isporučeni banci.

Alati i Tehnologije: Microsoft Test Manager, Microsoft SQL

Manuelno testiranje izdavanja i upravljanja debitnim i kreditnim karticama

 • (2017): Banca Intesa

Aktivnosti: Manuelno testiranje životnog-ciklusa kreditne i debitne kartice, od izdavanja do deaktiviranja kartice.

Isporučeno: Više od 400 testnih scenarija namenjenih za manuelno funkcionalno testiranje su formirani, izvršeni u ciklusima, a izveštaji o izvršenim testiranjima su isporučeni banci.

Alati i Tehnologije: Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Postman

Testiranje faze razvoja različitih aplikacija za finansijske organizacije

 • (2014-ongoing): Asseco-SEE

Aktivnosti: Manuelno testiranje internog razvoja Asseco

Isporučeno: Više od 1.500 testnih scenarija namenjenih za manuelno funkcionalno testiranje su formirani, izvršeni u ciklusima, a izveštaji o izvršenim testiranjima su isporučeni klijentu.

Alati i Tehnologije: Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Postman

Ime projekta: TradeTicity – Hrvatska
Aplikacija za farmaceutsku serijalizaciju, obeležavanje i praćenje transporta robe

 • (2014-2017): TradeTicity

Aktivnosti: Manuelno ispitivanje unutrašnjeg TradeTicity razvoja, više projekata i desktop aplikacija.

Isporučeno: Više od 550 testnih scenarija namenjenih za manuelno funkcionalno testiranje su formirani, izvršeni u ciklusima, a izveštaji o izvršenim testiranjima su isporučeni klijentu.

Alati i Tehnologije: Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Postman

02

Automatizacija Testova

saznajte više

Automatizacija testiranja više različitih web i mobilnih aplikacija. Više od 4.000 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 52.000 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

saznajte više

Automatizacija Web aplikacija - više projekata

 • (2017-ongoing): VIBE Network
 • (2017-ongoing): die Mobiliar (Siebel test Automation)
 • (2014-2017): Telenor Banka Srbija

Aktivnosti: Automatizacija testiranja web aplikacija.

Isporučeno: Više od 3.000 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 40.000 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

Alati i Tehnologije: Java and C#, Selenium, SpecFlow, NUnit and JUnit

Automatizacija Desktop aplikacija - više projekata

 • (2015-ongoing): Asseco-See, Srbija
 • (2016-ongoing): Asseco-See, Macedonia
 • (2015-ongoing): DELTA Holding
 • (2016): Banca Intesa

Aktivnosti: Automatizacija testiranja višestrukih desktop aplikacija.

Isporučeno: Više od 1.000 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 12.000 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

Alati i Tehnologije: Java and C#, Selenium, SpecFlow, NUnit and JUnit

Automatizacija Mobilnih aplikacija

 • (2014-2017): Telenor Banka Srbija

Aktivnosti: Automatizacija Android i iOS mobilnih aplikacija

Isporučeno: Više od 600 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 1.400 različitih varijacija podataka), podesivih po testnom okruženju, sa promenjivim ulaznim podacima, testovi unakrsnih aplikacija, implementirani u kontinuiranim procesima integracije sa objavljenim automatskim izveštajima o rezultatima izvedenog testiranja.

Alati i Tehnologije: Ruby, Calabash, Cucumber

Test Automatizacija API slojeva i Web Servisa

 • (2017-ongoing): Banca Intesa
 • (2016-ongoing): NLB Banka

Aktivnosti: Automatizacija testiranja više raličitih API slojeva i Web Servisa

Isporučeno: Više od 400 automatizovanih testova upravljanih podacima (oko 5.200 različitih varijacija podataka) za testiranje API slojeva i SOAP i REST Web Servisa.

Alati i Tehnologije: jMeter, JavaScript, PostMan

03

Testiranje Performansi

saznajte više

Više od 100 performans testnih scenarija izvršenih u više od 20 testnih ciklusa.

saznajte više
 • (2018-ongoing): OTP Banka
 • (2018-ongoing): Societe Generale Banka
 • (2017-ongoing): NLB Banka
 • (2014-2016): Telenor Banka Srbija
 • (2017): Zilker Technology
 • (2016): Generali Insurance

Aktivnosti: Testiranje performansi više web i mobilnih aplikacija.

Isporučeno: Više od 100 performans testnih scenarija izvršenih u više od 20 testnih ciklusa. Izveštaji sa tumačenjem dobijenih rezultata i preporukama za unapređenje performansi.

Alati i Tehnologije: jMeter, JavaScript, PostMan

04

Test Tim Outsourcing

saznajte više

Kompletan outsource više testnih timova od 1 do 5 zaposlenih.

saznajte više

Outsourcing Test Servis

 • (2017-ongoing): Asseco-See
 • (2016-ongoing): VIBE Networks
 • (2016-ongoing): New Frontier Innova
 • (2017): SAGA

Aktivnosti: Kompletan outsource testnih timova od 1 do 5 zaposlenih.

05

Test Tim Treninzi

saznajte više

Obuka za profesionalno testiranje.

saznajte više

Obuka: Manuelno Testiranje - Osnovne i Napredne Tehnike, Isporuke i Izveštavanje

 • (2018): Procredit Bank
 • (2016): DELTA Holding
 • (2016): Generali Insurance
 • (2015): Banca Intesa

Aktivnosti: Obuka klijentskih testnih timova za izvršavanje profesionalnog testiranja

Isporučeno: Dokumentacija i formati koji se mogu koristiti za statičko testiranje, definisanje testnih scenarija, izveštaje o defektu, master test plan i dr.

Obuka: Automatizacija testova - TestComplete

 • (2016): Banca Intesa

Aktivnosti: Obuka klijentskog test tima za test automatizacije desktop aplikacija - TestComplete alat.

Isporučeno: Test Project, JavaScript Framework.

Obuka: Ispitivanje performansi

 • (2017): Banca Intesa

Aktivnosti: Obuka klijentskog test tima za testiranje performansi - jMeter alat.

Isporučeno: Testni Projekat, šablon performansa izveštaja.