Mi pomažemo klijentima u bilo kojoj fazi razvoja softverskog ciklusa: od faze konceptualizacije, poslovne analize i prototipa do faze razvoja i primene kompletnog rešenja.

Pošto je testiranje važan deo procesa razvoja aplikacije, DTC može da pomogne u implementaciji STLC-a i njegovog usklađivanja sa SDLC-om. Možemo da radimo zajedno sa Vama na kreiranju Politike, Strategije, planova i procedura.